Årsrapport 2008

medicine Arial Narrow;»>cost Arial Narrow;»>Seksjon for sosialmedisin

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Univ. i Oslo

Les hele rapporten her

I. Forord

«Seksjon for sosialmedisin» er den tidligere «Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie» som skiftet navn i løpet av 2008. I juni kom to fra den tidligere «Faggruppen for sosialmedisin» over til oss, mens våre tre ansatte innenfor «Gruppen for medisinsk historie» flyttet over til en annen seksjon ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. I løpet av året har tre stipendiater ved vår seksjon forsvart sin doktorgrad. Det er Anne Kveim Lie, Migle Gamperiene og Fredrik Piro. Yusman Kamaleri leverte sin avhandling til bedømming i 2008.

Seksjonen vil fortsatt drive forskning på områdene sykefravær, funksjonsevne, forebygging av uførhet, marginaliserte og utsatte grupper, sosiale ulikheter i helse, muskelskjelettsykdommer, skader og samspillet Natur-Kultur-Helse.

Seksjonens undervisningsansvar, i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanningen omfatter blant annet legens rolle innenfor trygdemedisin og arbeidsliv. Undervisningen er lagt opp slik at den skal være relevant og motivere studentene til å gjøre en høystandard jobb i sitt legearbeid på disse områdene. Seksjonen har dessuten ansvar for trygdemedisinsk kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter. Vi er også sterkt involvert i kurset for «utenlandsmedisinere» som ønsker å jobbe i Norge.
Oslo, februar 2009
Gunnar Tellnes
Seksjonsleder