Årsrapport 2009

 page Arial Narrow;»>pills Arial Narrow;»>Seksjon for sosialmedisin

 

Avd. for allmenn- og samfunnsmedisin, Univ.  i Oslo 

 

Forord 
 

 

 

 

 

 

 

Seksjonen har de siste 18-20 årene hatt høy aktivitet innenfor trygdemedisinsk forskning. 25 doktorander har fullført sine avhandlinger, hvorav seks disputaser de siste to årene.
Seksjonen har drevet forskning på områdene sykefravær, funksjon- og arbeidsevnevurdering. Dessuten har vi prosjekter innen forebygging av uførhet, marginaliserte og utsatte grupper, sosiale ulikheter i helse, muskelskjelettsykdommer, skader og samspillet Natur-Kultur-Helse.
Yusman Kamaleri forsvarte sin avhandling om muskel- og skjelettsykdommer i juni 2009. Hammad Syed forsvarte sin avhandling om mental helse blant innvandrere i oktober 2009 og Nina Østerås forsvarte sin avhandling om funksjonsvurdering, i november 2009.
Dessverre har vi nå ikke utsikt til samme aktivitetsnivå i årene som kommer fordi det er vanskelig både å finansiere stipendiatstillinger og å rekruttere leger til trygdemedisinske prosjekter. Hvis denne utvikling fortsetter, er det grunn til å rope et varsko på vegne av sosialmedisin og trygdemedisin som egne fagområder ved Universitetet i Oslo i årene som kommer. Ikke minst vil dette kunne ramme undervisningen av legestudenter og andre helsepersonellgrupper i fremtiden.
Seksjonens undervisningsansvar, i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanningen omfatter blant annet legens rolle innenfor trygdemedisin, sosialmedisin og arbeidsliv. Undervisningen er lagt opp slik at den skal være relevant og motivere studentene til å gjøre en høystandard jobb i sitt legearbeid på disse områdene.

Seksjonen har dessuten hatt ansvar for trygdemedisinsk kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter og vært sterkt involvert i kurset for «utenlandsmedisinere» som ønsker å jobbe i Norge.

Navneskifte:
 

 

 

 

 

 

 

«Seksjon for sosialmedisin» skiftet i juni 2008 navn fra den tidligere betegnelsen «Seksjon for arbeids- og trygdemedisin».
 
Oslo, april 2010
 
 
 
 
 
 
 

Gunnar TellnesSeksjonsleder 

 

Legg igjen en kommentar