Publications 2014-17

2017

1. Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina.
Musikk, sang og dans. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 95-104.
2. Dybdahl, Carina; Tellnes, Gunnar.
Fysisk aktivitet, friluftsliv og helse. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 78-86.
3. Larsen, Øivind; Tellnes, Gunnar; Bruusgaard, Dag; Vøllestad, Nina Køpke.
Per Sundby – Minneord. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137(3):226.
4. Lund, Johan; Tellnes, Gunnar.
Trygge lokalsamfunn kan utvikles. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 158-168.
5. Tellnes, Gunnar.
Etterord. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 189-191.
6. Tellnes, Gunnar.
Forfatterinformasjon. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 201-205.
7. Tellnes, Gunnar.
Forklaring av ord og begreper brukt i folkehelse og samfunnsmedisin. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 192-196.
8. Tellnes, Gunnar.
Forord. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 5-5.
9. Tellnes, Gunnar.
Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245016963) 210 s.
Bla i boken
10. Tellnes, Gunnar.
Hvorfor helsefremmende samhandling?. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 14-25.
11. Tellnes, Gunnar.
NaKuHel-konseptet. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 197-200.
12. Tellnes, Gunnar; Appelbom Karsten, Ingrid.
Kunst og arkitektur til fremme av helse, miljø og livskvalitet. I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 105-113
UiOUntitled
13. Tellnes, Gunnar; Berget, Bente.
«Grønn omsorg» og «Inn på tunet». I: Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 169-177.

14. Grimeland J, Lund J, Tellnes G. Folkehelseforeningen – et redskap for bedre folkehelse. Utposten 2017, nr.2: s. 48-50.

15. Wagstaff A, Tellnes G. Arbeidsmedisin og helsefremmende samhandling. Utposten 2017, nr. 3.

16. Rønnevik D-H, von Heimburg D, Donovan RMS, Tellnes G. Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk. Dagens Medisin 6.april 2017, nr.7: s.40.

17. Rønnevik D-H, von Heimburg D, Donovan RMS, Tellnes G. Folkehelsearbeid krever ledelse. Dagens Medisin 1.juni 2017, nr. 11: s.33.

18. Tellnes G, Christie WH, Leeber IH. Helsefremmende samhandling – NaKuHel gir nye muligheter i folkehelsearbeidet. Utposten 2017, nr 5. Akseptert for trykking.

2016:

Ellingsen-Dalskau LH, Berget B, Pedersen I, Tellnes G, Ihlebæk CM. Understanding how prevocational training on care farms can lead to functioning, motivation and well-being.  Disability Rehabilitation 2016: 38(25): 2504-2513. Published online January 2016.

Tellnes G, Dybdal C ( red.). Book of Abstracts. Trygdeforskningsseminaret 40 år – 2015. Oslo: Institutt for helse og samfunn, patient 2016. ISBN 978-82-91184-34-0.

Tellnes G. Nyttig om sosialmedisin og rehabilitering. Tidsskr Nor legeforen 2016; 136 (nr 14-15).

Larsen Ø, Tellnes G, Bruusgaard D, Vøllestad NK. Nekrolog: Per Sundby. Aftenposten 28.nov. 2016.


2015:

Braathen TN, Eftedal M, Tellnes G, Haugli L. Work inclusion: Self-perceived change in work ability among persons in occupational rehabilitation. Vulnerable Groups & Inclusion. 2015 [published Mar 27]; doi 10.3402/vgi.v6.26624. Availabe from: http://www.vulnerablegroupsandinclusion.net/index.php/vgi/article/view/26624

Tellnes G, Larsen Ø, Kristensen P, Irgens LM. Nekrolog: Tor Bjerkedal. Aftenposten 18. juni 2015.

Irgens LM, Lie RT, Kristensen P, Tellnes G, Bjertness E, Lund J. Minneord: Tor Bjerkedal. Bergens Tidende 23. juni 2015, side 39.

Tellnes, Gunnar; Irgens, Lorentz M.; Kristensen, Petter; Larsen, Øivind; Vøllestad, Nina Køpke; Lie, Rolv T.; Bjertness, Espen; Wergeland, Ebba; Lund, Johan.
MINNEORD: Tor Bjerkedal. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(17) 1 side 10.4045/tidsskr.15.0755

Tellnes, Gunnar. Har du det bra? Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(21) s. 1968-1968 10.4045/tidsskr.15.0898

2014:

Braathen TN, Søren Brage S, Tellnes G, Øyeflaten I, Jensen C, Eftedal M. A Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to Work Scale and Future Work Participation in Norway. Published in J Occup Rehab 2014 DOI 10.1007/s10926-013-9497-y

Rosta J, Tellnes G, Aasland OG. Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: a cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010. BMC Health Serv Res. 2014; 14: 199.
Published online May 2, 2014.
doi: 10.1186/1472-6963-14-199.

Tellnes G. Forebygging og samhandling. I: Folkehelse i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205463950. s. 34-45.

Tellnes G, Claussen B (red). Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-47619-9) 140 s.
Anmeldelse ved av boken v/ H L leira i Legetidsskriftet 30.6.2015

Tellnes G. Forord. I: Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?  Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-47619-9. s. 9-10.

Tellnes G. Kan helsefremmende tiltak øke arbeidsevnen blant sykmeldte og brukere av NAV?. I: Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-47619-9. s. 126-137.

Braathen TN, Tellnes G. Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering?. I: Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-47619-9. s. 114-125.

Tellnes G. Husk pasientens individuelle plan. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 958-958. Bokanmeldelse.

Tellnes G. Husk å henvise til rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134. s. 641-641. Bokanmeldelse.