Biografi

Gunnar Tellnes-foto-Christine Kristoffersen 2009

Biografi

English Summary:
Gunnar Tellnes, for sale MD. Since 1991 Professor in Social Insurance Medicine (trygdemedisin), University of Oslo (UiO) and specialist in Community Medicine. PhD UiO 1990 on “Doctors´ sickness certification practice”. Former Public Health Physician and General Practitioner, Dean of Faculty of Medicine, UiO, Past President of European Public Health Association, EUPHA, and the Norwegian Public Health Association, NOPHA. Founder and President of NaKuHel Asker and NaKuHel Norge 1994-99.  Today Head of Research Group for Social Medicine,UiO, Senior Consultant at Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV Buskerud), and President of Nature-Culture-Health International. Member of the Precidium of International Academy of Science – Health & Ecology.

* * * * * * * * *

Gunnar Tellnes er født i Bergen og oppvokst på Ytre Midtun i Fana. Studerte medisin ved Universitetet i Bergen 1971-77.    Adresse:   3355 Solumsmoen.  Mobil tlf 90 97 12 97

Aktuelle bøker fra Gunnar Tellnes:
http://unipub.no/boker/social-aspects-illness-disease-and-sickness-absence

Bok om NaKuHel:  http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=137106

Arbeid og tillitsverv:
Professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og spesialist i samfunnsmedisin siden 1991. Leder for Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin, Avd. for samfunnsmedisin, Inst. for helse og samfunn, UiO. http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/sosialmedisin/index.html

Tidligere arbeid:
Har vært lege på Værøy og Røst 1979-84. Forsker og 1.amanuensis ved UiO 1984-91, og professor i trygdemedisin siden 15. mai 1991. Har vært prodekanus, forskningskoordinator og dekanus ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. I tillegg vært prof. II i forebyggende helsearbeid ved Høgskolen i Akershus 2001-07 www.hiak.no og prof. II i folkehelse ved Høgskolen i Hedmark 2008-09 www.hihm.no .  Har vært rådgivende lege i Moss og Rygge og overlege i Rikstrygdeverket www.nav.no (Tidligere: Trygdeetaten/ Rikstrygdeverket ) 1985-98.  Rådgivende overlege i fylket (Vestfold) og Sagene Torshov, Oslo 2001-2002 (deltid). Rådgivende overlege i NAV Buskerud fra 2009-12 (deltid). 

Tidligere tillitsverv, bl.a:
Past President of  European Public Health Association www.EUPHA.org
Past President of Norwegian Public Health Association www.NOPHA.org

Styreleder for Storedal Kultursenter – Et Natur-Kultur-Helse senter i Sarpsborg, Østfold, 1998-2002  www.storedal.no

 

Natur-Kultur-Helse (NaKuHel), folkehelsearbeid og tverrvitenskapelig interesse

Gunnar Tellnes etablerte NaKuHel-senteret i Asker og var styreleder fra starten av i 1994 www.nakuhel.no og www.nakuhel.org . Siden 2004 president i Nature-Culture-Health International www.nacuheal.org . Vice-President in International Academy of Science – Health & Ecology (IAS-H&E) 2008-10. Vice-President of the EUPHA section on Public Mental Health 2006-10. Se mer info under: http://tellnes.info/biography/cv/

 

NaKuHel-konseptet handler om:

Helhetstenkning og kreativitet innenfor:

– Natur-, friluftsliv- og miljø aktiviteter

– Kultur, kunst, bærekraftig kosthold og fysisk aktivitet

– Helsefremmende arbeid, forebygging, terapi  og rehabilitering

Målet med NaKuHel er:

å fremme helse, miljø og livskvalitet for alle

Se mer på www.nakuhel.no