Gunnar Tellnes

Gunnar Tellnes, Prof. dr. med.

Institute of Health and Society, University of Oslo, Norway

Natur-Kultur-Helse

Se Video fra NaKuHel konferansen i Asker 12-13 nov med foredrag av Per Fugelli (huldrelokk av Tone Jorunn Tveito), Abid Q. Raja, Ingvild Myhre og Werner H. Christie. Dette er 4 utvalgte foredrag fra NaKuHel-konferansen «Helsefremmende samhandling – Natur og kultur som folkehelse», Asker 12-13 nov. 2014 som ble filmet av Eric Borchenius. 

PLAKAT-FLYER Nasjonal konferanse om Natur- og kultur som folkehelse 12-13 nov. i Asker
____________________________________________________________________________________________________________

SE OGSÅ fra 2012 Konferanserapport_
Se FOREDRAGENE: Fra Jubileums konferansen i Asker 5-6 nov 2012 NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE

NaKuHel-konseptet om «Samspillet Natur-Kultur-Helse» 25 år:  1987-2012.
Bli med å skape en fremtid der samhandling og helsefremmende  natur- og
kulturaktiviteter  er basert på et helhetlig menneskesyn. 

Velkommen til Kafe SMIA på Natur-Kultur-Helse-senteret ved

Sem Gjestegård i Asker

Natur-Kultur-Helse på Sem  i Asker

Sem Gjestegård